تاثیر مدیتیشن مغز بر روی روابط

همه ما می دانیم که دوران کودکی تاثیرات قابل توجهی بر روی مغز انسان و روابط وی دارد. اما آیا دیگر نمی توان تاثیرات دوران کودکی بر روی مغز را تغییر داد؟ در حال حاضر شواهد زیادی وجود دارد که نشان می دهند تمرینات مدیتیشن با تمرکز حواس می تواند سیستم مغزی را بازسازی کند. …

تاثیر مدیتیشن مغز بر روی روابط ادامه »