اختلال مو کنی

  اختلال موکنی  ( trichotillomania)، یک اختلال نادر روانی است که در آن فرد  بر اثر یک عامل برنگیزاننده به طور ناخودآگاه و/ یا خودآگاه موهای سر _ و حتی مناطق دیگر بدن مانند ابرو و مژه_ را می کند. علت اصلی این اختلال به طور کامل شناخته نشده است. فرد با انجام این عمل از تنشش کاسته …

اختلال مو کنی ادامه »