درمان با بیوفیدبک را بیشتر بشناسید

بیوفیدبک تکنیکی است که به شما کمک می کند تا عملکردهای بدن خود را کنترل کنید، به عنوان مثال ضربان قلبتان. در روش بیوفیدبک شما به حسگرهای الکتریکی متصل می شوید. این حسگرها به شما کمک می کنند که اطلاعاتی را در مورد بدن خود دریافت کنید. این اطلاعات به شما کمک خواهند کرد تا …

درمان با بیوفیدبک را بیشتر بشناسید ادامه »