بیوفیدبک در سردرد

چه موقع برای سردرد هایم به دکتر مراجعه کنم؟

بیش از 95% از سردردها توسط یک بیماری زمینه ای یا ناهنجاری های ساختاری ایجاد نمی شوند. بلکه علت آنها شرایطی مثل خستگی، کمبود خواب، گرسنگی، تغییرات در سطح هورمون ها، تغییرات آب و هوایی و … است و این نوع سردردها نیازی به اسکن مغزی ندارد!! و حتی بسیار بیشتر از مسکن های بدون …

چه موقع برای سردرد هایم به دکتر مراجعه کنم؟ ادامه »

تاثیربیوفیدبک با روش مقاومت گالوانیکی پوست (GRS) در درمان سردرد تنشی

مطالعه تاثیربیوفیدبک در درمان سردرد تنشی در یک کارآزمایی تصادفی شده شاهد دار اثر بیوفیدبک GSR با استفاده از شنوایی، بازخورد بصری و ترکیبی را در بیماران مبتلا به سردرد تنشی مقایسه قرار گرفتند. هر فرد – به جز گروه شاهد – 15 جلسه بیوفیدبک برای هر 30 دقیقه دریافت. تفاوت معنی داری در دفعات، …

تاثیربیوفیدبک با روش مقاومت گالوانیکی پوست (GRS) در درمان سردرد تنشی ادامه »