اختلالات مغز و حافظه بلند مدت ضعیف در میان کاربران ماری جوانا

    در سال 2008 مطالعه ای که توسط محققان در دانشگاه ملبورن استرالیا انجام شد نشان داد که منطقه هیپوکامپ برای تنظیم احساسات و حافظه بلند مدت مهم است و  به رابطه بین اختلالات ساختاری در هیپوکامپ و حافظه بلند مدت در اثر مصرف بلند مدت  شاهدانه پی بردند.     محققان استرالیایی نشان …

اختلالات مغز و حافظه بلند مدت ضعیف در میان کاربران ماری جوانا ادامه »