اختلالات مغز و حافظه بلند مدت ضعیف در میان کاربران ماری جوانا

    در سال 2008 مطالعه ای که توسط محققان در دانشگاه ملبورن استرالیا انجام شد نشان داد که منطقه […]

اختلالات مغز و حافظه بلند مدت ضعیف در میان کاربران ماری جوانا بیشتر بخوانید »