اثر بیوفیدبک در افراد با مشکلات پارکینسون و دیستونی

  پس خوراند زیستی یا بیوفیدبک برای اختلالات حرکتی (دیستونیا با بیماری پارکینسون) مطالعه ای جهت بررسی روش بیوفیدبک بر روی بیماران با اختلال پارکینسون و دیستونی انجام گرفت ، روش مطالعه به صورت موردی بوده و بر روی یک خانم 47 ساله با تشخیص دوگانه از بیماری پارکینسون و دیستونی مداخلات درمانی با روش …

اثر بیوفیدبک در افراد با مشکلات پارکینسون و دیستونی ادامه »