بینش چگونه به کودکان با استعداد کمک می کند؟

کشف استعداد کودک   چگونه کودک با استعداد داشته باشیم؟   جهت برانگیختن علاقه‌ها و استعدادهای فرزندتان از موقعیت‌های گروهی یا جمعی سود ببرید.با هم به کتابخانه، موزه، کنسرت، یا مسابقه بروید.   شیوه هایی جهت تربیت کودک با استعداد دوره طفولیت همواره به عنوان بهترین و شادترین دوره زندگی آدم شناخته شده است. بخش زیادی از افراد بزرگسال …

بینش چگونه به کودکان با استعداد کمک می کند؟ ادامه »