ریختن سطل آب سرد روی سر به چه معناست؟

این روزها شبکه های اجتماعی مملو از ویدیوهایی مشابه تصویر بالاست! یک نفر یک چیزهای در مورد Ice Bucket Challenge میگوید و یک سطل آب یخ روی سرش خالی می کند و چند نفر دیگر را نیز به این کار دعوت می کند. این کار چه معنایی دارد؟ این کار برای کمک به ترویج آگاهی …

ریختن سطل آب سرد روی سر به چه معناست؟ ادامه »