ابولا بیماری شایع شده اخیر در جهان

ایبولا بیماری جدید و کشنده شایع شده در جهان ابولا عفونتی است که میتواند باعث تب،درد بدن،اسهال و گاهی اوقات خونریزی شود.ابولا یک بیماری جدی است که میتواند منجر به مرگ شود.عامل میکروبی این بیماری ویروس است. ابولا برای اولین بار در کشورهای مرکز و غرب آفریقا دیده شد،البته چند مورد در اسپانیا و آمریکا …

ابولا بیماری شایع شده اخیر در جهان ادامه »