تالاسمی از تعریف تا درمان

تعریف تالاسمی(Thal-uh-SEE-me-uh) یک بیماری ارثی خونی می باشد که با میزان هموگلوبین و گلبول های قرمز  پایین تر از حد […]

تالاسمی از تعریف تا درمان بیشتر بخوانید »