بیماری ها و اختلالات ریه

بیماری های ریه رایج ترین مشکلات جسمی در دنیا می باشند. میلیون ها انسان دچار بیماری ها و اختلالات ریه می باشند. سیگار کشیدن، عفونت و ژنتیک مهم ترین عوامل بروز بیماری های ریوی هستند. ریه ها بخشی از یک دستگاه پیچیده هستند که روزانه هزاران بار منسط و منقبض می شوند تا اکسیژن را …

بیماری ها و اختلالات ریه ادامه »