تریکوتیلومانیا چیست؟

عادت کشیدن و کندن موها (تریکوتیلومانیا)   فایل صوتی و توضیحات تکمیلی این مقاله: تریکوتیلومانیا(مو کندن) تریکوتیلومانیا یک رفتار تکرار […]

تریکوتیلومانیا چیست؟ بیشتر بخوانید »