چرا استرس دوران کودکی باعث بروز آسیب هایی در بزرگسالی می شود؟

همه ما می دانیم که آزارها و سوء استفاده های جنسی و جسمی در دوران کودکی اثرات منفی روحی و روانی بر روی فرد خواهد داشت. اما اخیرا محققان دریافته اند که این آزارها و مشکلات دوران کودکی باعث بروز دردهای مزمن و جدی در دوران بزرگسالی می شود. به عبارت دیگر در حال آشکار …

چرا استرس دوران کودکی باعث بروز آسیب هایی در بزرگسالی می شود؟ ادامه »