چرا استرس دوران کودکی باعث بروز آسیب هایی در بزرگسالی می شود؟

همه ما می دانیم که آزارها و سوء استفاده های جنسی و جسمی در دوران کودکی اثرات منفی روحی و […]

چرا استرس دوران کودکی باعث بروز آسیب هایی در بزرگسالی می شود؟ بیشتر بخوانید »