چه ازمایشاتی قبل از جراحی صرع انجام میگیرد ؟

معمولا کاندیدای مناسب برای جراجی صرع , با ازمایشات متفاوت مورد ارزیابی قرار میگیرند .این ازمایشات به تعیین محل دقیق اغاز حملات و امکان درمان به وسیله جراحی کمک میکند .حتی با این ازمایشات میتوان ساختار مغز را به درستی ارزیابی نمود تا بتوان با کوچکترین اسیب بر مغز ,صرع را درمان نمود . ابتدا …

چه ازمایشاتی قبل از جراحی صرع انجام میگیرد ؟ ادامه »