آیا حیوانات خانگی باعث بیماری صاحبان خود می شوند؟

اگر در خانه گربه یا سگ نگهداری می کنید، این حیوانات باعث سرماخوردگی شما نمی شوند، اما برخی بیماری هستند که از حیوان به صاحبان آنها منتقل می شوند. آنفلوآنزای خوکی، آنفلوآنزای مرغی و آنفلوآنزای معده از این دسته بیماری ها هستند. ما هر زمان که خانه را ترک می کنیم با ویروس های مختلفی …

آیا حیوانات خانگی باعث بیماری صاحبان خود می شوند؟ ادامه »