2000 قدم بیشتر در روز راه بروید!

 یک مطالعه نشان داده است که افراد مبتلا به اختلال تحمل گلوکز(یک مرحله قبل از بروز دیابت) می توانند به راحتی […]

2000 قدم بیشتر در روز راه بروید! بیشتر بخوانید »