میوتونی مادرزادی (Myotonia Congenita) چیست؟

بیماری میوتونی مادرزادی  یکی از بیماریهای عضلانی می باشد. دو نوع وجود دارد: نوع اول با وراثت غالب و معروف به تامسون و نوع دوم با وراثت مغلوب و معروف به بکر می باشد. در این نوع میوتونی اختلال در کانالهای کلر می باشد. این بیماران درگیری قلبی و چشمی( کاتاراکت)  ندارند. در نوع اول …

میوتونی مادرزادی (Myotonia Congenita) چیست؟ ادامه »