دویک (Devic) همان ام اس نخاعی است؟

    دویک (Devic) یا ام اس نخاعی چیست؟ optica Neuromyelitis (NMO)، یک بیماری دمیلینه و عود کننده است که به عصب های بینائی و نخاع تاثیر می گذارد. در برخی از بیماران با عواقب ویرانگری همراه است. NMO گاهی اوقات به عنوان MS تشخیص داده می شود، اما قابل تامل است که درمان MS …

دویک (Devic) همان ام اس نخاعی است؟ ادامه »