زوال عقل و از دست دادن مشاعر (دمانس)

از طریق پرس و جو درباره سابقه پزشکی فرد و نیز انجام یک سری معاینات پزشکی  و تست های روانشناسی، پزشکان قادر به تشخیص علل بروز بیماری دمانس (Dementia) یا از دست دادن مشاعر هستند. انجام آزمایشات و تست های مختلف به پزشک کمک می کند تا بدین نکته پی ببرد که بیماری تحت چه …

زوال عقل و از دست دادن مشاعر (دمانس) ادامه »