تمایلات جنسی بیمار گونه به معلولین

تمایلات جنسی بیمار گونه ” آباسیوفیلیا “

اکثریت افراد مبتلا به این بیماری  به سادگی یاد می گیرند که این بیماری آباسیوفیلیا را به عنوان جزئی از سرنوشت خود بپذیرند