بیماری جدی در زن می تواند علت بعضی طلاق ها در زوجین مسن باشد؟

در یک مطالعه جدید بر روی زوجین میانسال و مسن نشان داده است که طلاق در بین زوجینی بیشتر احتمال دارد اتفاق بیفتد که همسر بیمار باشد تا اینکه همسر بد باشد. محققان از دانشگاه ایالتی آیووا در ایمز به بررسی بر روی همسران سالم و بیمار پرداخته اند ، این مطالعه در مجله بهداشت …

بیماری جدی در زن می تواند علت بعضی طلاق ها در زوجین مسن باشد؟ ادامه »