بیماری  مغزی کروتسفلد جاکوب

    یک  بیماری اختلال مغزی تحلیل برنده است که منجر به زوال عقل میشود نشا نه های کروتسفلد جاکوب به آلزایمر شباهت دارد اما جاکوب معمولا  خیلی بیشتر به سرعت پیشرفت می کند. این بیماری در بریتانیا در حال توسعه است و دیده شده است که بعد از خوردن گوشت گاو آلوده دچار شده …

بیماری  مغزی کروتسفلد جاکوب ادامه »