آیا افسردگی با افزایش سن نیز مرتبط می باشد؟

تحقیقات جدید نشان می دهد افراد ی که سن بالاتری  دارند ممکن است که به اختلال افسردگی دچار شده و روند شدت بیماری را با سرعت بیشتری طی کنند. با توجه به انجمن اضطراب و افسردگی آمریکا ، اختلال افسردگی اساسی (MDD)  تعداد زیادی را در ایالات متحده  تحت  تاثیر قرار داده و هر ساله …

آیا افسردگی با افزایش سن نیز مرتبط می باشد؟ ادامه »