3 بیماری زنانه که می توان با گیاهان درمان کرد

  ● مشکلات سلامتی در دوران یائسگی برای درمان مشکلات سلامتی زنان در یائسگی یک گیاه مفید شنبلیله است  دانه شنبلیله حاوی دیوسجنین (diosgenin) می باشد که اثری مشابه هورمون استروژن دارد. به همین دلیل به زنان توصیه می شود که در این دوران از شنبلیله به عنوان یک جایگزین طبیعی برای هورونی که از …

3 بیماری زنانه که می توان با گیاهان درمان کرد ادامه »