ارتباط واقعی میان خلاقیت و بیماریهای روانی

تنها یک تفاوت بین من و یک دیوانه وجود دارد و آن اینست که من دیوانه نیستم! سالوادور دالی   معمولا افراد خلاق از بقیه افراد با نشاط ترند،امید به زندگی بیشتری دارند،هیجان بیشتری دارند و بیشتر از بقیه احساس موفقیت می کنند. اما آیا افراد مبتلا به بیماریهای روانی خلاق ترند؟ خیر! اما دیده …

ارتباط واقعی میان خلاقیت و بیماریهای روانی ادامه »