ارتباط سایز بیضه ها با خصوصیات اخلاقی در مردان

ارتباط سایز بیضه ها با خصوصیات اخلاقی در پدران

ارتباط سایز بیضه ها با خصوصیات اخلاقی در پدران    با توجه به مطالعه در مجموعه مقالات آکادمی ملی علوم منتشر شده است مردانی که بیضه های کوچکتر  دارند، بیشتر احتمال دارد که پدران بهتری برای کودکان نو پای خود باشند. مجموعه ای از محققان از دانشگاه اموری در گرجستان برای تعیین اینکه چرا برخی …

ارتباط سایز بیضه ها با خصوصیات اخلاقی در پدران ادامه »