آیا می دانسته اید بزرگسالان هم به بیش فعالی یا ADHD مبتلا می شوند؟

اختلال بیش فعالی با کمبود توجه (ADHD) منحصر به کودکان نیست؛ حدود 30 تا 70 درصد کودکان مبتلا به این اختلال تا بزرگسالی آن را همراه خود خواهند داشت. به علاوه در افرادی که این اختلال در دوران کودکی تشخیص داده نشد، در بزرگسالی مشکل نیز بزرگتر شده و باعث بروز مشکل در کار و …

آیا می دانسته اید بزرگسالان هم به بیش فعالی یا ADHD مبتلا می شوند؟ ادامه »