با این روش ها به کود بیش فعال در مدرسه کمک کنید

با این روش ها به کودک بیش فعال در مدرسه کمک کنید

با این روش ها به کود بیش فعال در مدرسه کمک کنید   تابستان فصلی است که بچه ها استراحت کنند،شبها دیر بخوابند، تفریح کنند و از آن لذت ببرند.اما بعد از پایان تعطیلات ،دوباره  روال معمول مدرسه شروع می شود. اگر شما فرزند خود را برای سال تحصیلی جدید آماده نکنید ممکن است با …

با این روش ها به کودک بیش فعال در مدرسه کمک کنید ادامه »