شناخت علل بیش فعالی ADHD

مانند همه ی اختلالات روانی، علل بیش فعالی پیچیده و چند وجهی می باشند. به جای داشتن تنها یک علت قابل شناسایی، تحقیقات علمی جدید به وجود علل مختلف، از جمله تعامل بین ژنتیک، شخصیت، محیط و فاکتورهای دیگر به عنوان علل اصلی اختلال در توجه، اشاره کرده اند. علیرغم نبود یک علت منحصر به …

شناخت علل بیش فعالی ADHD ادامه »