بدترین بیش فعالی و اضطراب

آیا بیش فعالی باعث افزایش اضطراب می شود؟

اختلال بیش فعالی و نقص توجه یا ADHD و اضطراب دو شریط مجزا هستند، اما در اکثر موارد با هم بروز می کنند. حدود نیمی از بزرگسالان مبتلا به بیش فعالی، دچار اختلال اضطراب نیز هستند. اگر شما یکی از این افراد هستید، درمان صحیح می تواند علائم بیش فعالی را بهبود بخشیده و همچنین …

آیا بیش فعالی باعث افزایش اضطراب می شود؟ ادامه »