آیا بیش فعالی در زندگی زناشویی نیز تاثیر می گذارد؟

بله. بیش فعالی/کم توجهی می تواند در رابطه زناشویی نیز مشکلاتی را به وجود بیاورد. طبیعی است که بعد از ازدواج وظایف مرد یا زن نسبت به زمان مجردی اش بیشتر خواهد شد و فراموش نکنید که افراد بیش فعال در به یاد آوردن مناسبت ها مثل سالگرد ازدواج ، تولد و یا پرداخت قبوض …

آیا بیش فعالی در زندگی زناشویی نیز تاثیر می گذارد؟ ادامه »