اختلال کمبود توجه و بیش فعالی در بزرگسالان

  فرد در برقراری ارتباط مشکل داشت. ذهن وی متمرکز نبود و کامل کردن فعالیت ها و وظایف برای او سخت بود، بنابرایین در مدرسه نقش فعال و موثری نداشت و اکنون نیز در کار خود دچار مشکل می شود. گاهی این وضعیت باعث ناراحتی و افسردگی فرد می شود. این ها علائم اختلال بیش …

اختلال کمبود توجه و بیش فعالی در بزرگسالان ادامه »