اختلال کمبود توجه و بیش فعالی در بزرگسالان

  فرد در برقراری ارتباط مشکل داشت. ذهن وی متمرکز نبود و کامل کردن فعالیت ها و وظایف برای او […]

اختلال کمبود توجه و بیش فعالی در بزرگسالان بیشتر بخوانید »