بیش فعالی/کمبود توجه چگونه بر زندگی نوجوانان تاثیر می گذارد؟

  به دلیل مشکلات حواس پرتی و عدم تمرکز، بسیاری از نوجوانان مبتلا به ADHD، به خصوص اگر دارو مصرف نکنند، در مدرسه مشکلاتی از جمله اخراج از مدرسه و کسب نمرات پایین دارند. موضوعاتی مثل فراموش کردن تکالیف، گم کردن کتاب و دفترها، و خسته شدن های مکرر برای این نوجوانان عادی است. نوجوانان …

بیش فعالی/کمبود توجه چگونه بر زندگی نوجوانان تاثیر می گذارد؟ ادامه »