ایا اصطلاح اعتیاد جنسی درست است؟

مدت هاست که صاحب نظران حوزه ی سلامت روان بر سر این نکته اختلاف نظر دارند که آیا اصطلاح بیش فعالی جنسی و اعتیاد جنسی صحیح است و اینکه آیا این مشکل یک اختلال روانی محسوب میشود یا خیر؟ حتی اخرین نسخه طبقه بندی( DSM_5) که به تازگی منتشر شده نیز این مشکل را حل …

ایا اصطلاح اعتیاد جنسی درست است؟ ادامه »