بیش خوری

  شرایط زیر باعث می شود که مغز برای خوردن، باورها و بهانه هایی جور کند : خوردن در اثر فشار اجتماعی. محرک های اجتماعی می توانند بر رفتار غذا خوردن افراد تاثیر بگذارند. عادت های نادرست غذایی خانوادگی داشتن والدین و یا همسر دارای اضافه وزن  حضور در جمع دوستانی که عادت به پر خوری …

بیش خوری ادامه »