آیا حقیقت را به پزشک می گویید؟

وقتی با یک روانشناس در مورد افسردگی خود صحبت می کنید، آشکارا و صادقانه صحبت کردن یک الزام می باشد.  در اینجا نحوه ی دریافت درمان بهتر را مشاهده می کنید. صحبت در مورد افسردگی کمی دشوار می باشد – به همین دلیل است که دو نفر از هر سه نفری که مبتلا به افسردگی …

آیا حقیقت را به پزشک می گویید؟ ادامه »