موسیقی درمانی چیست؟

موسیقی درمانی نوعی درمان بالینی براساس دسترسی به اهداف فردی است که توسط درمانگران متخصص انجام می شود. موسیقی درمانی راهی ثابت شده برای درمانی حرفه ای است که برای رسیدگی به نیازهای جسمی، عاطفی، شناختی و اجتماعی افراد استفاده می شود. پس ازبررسی نیازها و نقاط قوت بیمار، موزیک درمانگردرمان لازم را توصیه می …

موسیقی درمانی چیست؟ ادامه »