میوتونی مادرزادی (Myotonia Congenita) چیست؟

بیماری میوتونی مادرزادی  یکی از بیماریهای عضلانی می باشد. دو نوع وجود دارد: نوع اول با وراثت غالب و معروف […]

میوتونی مادرزادی (Myotonia Congenita) چیست؟ بیشتر بخوانید »