بچه در چهارماهگی چه کارهایی را قادر است انجام دهد؟

کودک چهار ماهه :  می خندد سعی می کند به اشیاء نزدیکش برسد و آن هارا بگیرد طوری عمل می کند که انگار صدای شمارا می شنود و شمارا می بیند سرش را  می تواند نگه دارد انگشتش را می مکد و آب دهانش سرازیر می شود نکات تغذیه ای و بهداشتی کودک: در طول …

بچه در چهارماهگی چه کارهایی را قادر است انجام دهد؟ ادامه »