تا کی فرزندم باید داروهای بیش فعالی را مصرف کند؟

شاید نیازی نباشد که فرزندشما همیشه دارو مصرف کند و تمام این به میزان دوز مصرفی در وی و بهبود […]

تا کی فرزندم باید داروهای بیش فعالی را مصرف کند؟ بیشتر بخوانید »