کودک شما چه عادت هایی دارد؟

کودک شما چه عادت هایی دارد؟ بسیاری از بچه ها عادت هایی دارند که می تواند آزار دهنده باشد.چهار مورد از آنها که والدین اغلب شکایت دارند عبارتند از: ناخن جویدن مکیدن شست پیچاندن مو دست تو دماغ کردن اگر چه عادت های کودک شما ممکن است نگرانتان کند،اما آرام باشید،در اکثر موارد، این عادت …

کودک شما چه عادت هایی دارد؟ ادامه »