گیاهان و میوه های معطر، استرس را کاهش میدهند

  مطالعات نشان می دهد که لینالول، نوعی ترکیب معطر در گیاهان که در بسیاری از مواد غذایی و گل ها نظیر پرتقال، انگور، مانگو، لیمو، ریحان و استوقدوس باعث کاهش استرس مرتباط با تغییرات ژنی می شود. این رایحه،فعالیت بیش از 100 ژن که در وضعیت استرس بار وارد عمل می شوند را کاهش …

گیاهان و میوه های معطر، استرس را کاهش میدهند ادامه »