چرا ما همدیگر را می بوسیم؟

  بوسیدن اغلب در همه جای دنیا اتفاق نمی افتد و مرسوم نیست و حتی در برخی از فرهنگ ها اصلا وجود ندارد .   اما به نظر می رسد که بوسیدن یک رفتار یادگیری شده است، زمانی که مادر بچه را تغذیه می کند و می بوسد به مرور این رفتار در فرد تقویت …

چرا ما همدیگر را می بوسیم؟ ادامه »