بوتاکس چیست؟

سم بوتولینوم توسط کلستریدیوم بوتولینوم، یک باکتری بی هوازی گرم مثبت تولید می شود. نشانگان بالینی بوتولیسم می تواند به دنبال مصرف غذای آلوده و یا به دنبال عفونت زخم رخ دهد. انواع مورد تایید بوتاکس عبارتند از:      OnabotulinumtoxinA-Botox®، بوتاکس Cosmetic® Botox® – برای درمان دیستونی گردن ، تعریق شدید زیر بغل، استرابیسم، بلفارواسپاسم، …

بوتاکس چیست؟ ادامه »