مهمترین اثرات و عوارض استامینوفن – بوتالبیتال (Acetaminophen-Butalbital )

این داروی ترکیبی برای درمان سردرد تنشی و برخی از انواع دیگر درد استفاده می شود. استامینوفن به کاهش درد ناشی از سردرد کمک می کند. بوتالبیتال یک داروی آرام بخش است که به کاهش اضطراب کمک می کند و موجب خواب آلودگی و احساس آرامش می شود. مصرف بیش از حد استامینوفن می تواند …

مهمترین اثرات و عوارض استامینوفن – بوتالبیتال (Acetaminophen-Butalbital ) ادامه »