آیا پرخوری یک مشکل روحی است؟

اختلالات پرخوری اختلال در غذا خوردن به معنای پرخوری نیست. بسیاری از افراد هر از گاهی بیش از حد غذا می خورند. برای بسیاری از ما اتفاق افتاده که پس از خوردن یک غذای سنگین دچار دل درد شده ایم. افراد مبتلا به اختلال خوردن نوعی احساس اجبار به خوردن می کنند و این اجبار …

آیا پرخوری یک مشکل روحی است؟ ادامه »