درمان غیر دارویی اختلالات در تهران

  روان درماني به شيوه هايي گفته مي شود که در آن مشکلات رواني و عاطفي از طريق بيان مشکلات به يک درمانگر و گفتگو با او درمان مي گردد. روان درمانگر به شناخت شما ازخود و بهتر شدن توانايي مقابله تان کمک مي کند. اهداف روان درماني عبارتند از: – تغييرالگوهايی که باعث رفتار …

درمان غیر دارویی اختلالات در تهران ادامه »