چگونگی مراقبت از مسواک – بهداشت دهان و دندان

هر روز صبح که برای مسواک زدن بیدار می شوید، شاید تشخیص ندهید چه چیزهایی روی موهای مسواک شما قرار گرفته است. هر زمان که مسواک در دهان قرار می گیرد ممکن است با موجودات میکروبی دهان آلوده شود. ویروس ها و باکتری های موجود در دهان یک فرد آلوده تا هفته ها می توانند …

چگونگی مراقبت از مسواک – بهداشت دهان و دندان ادامه »