سطح زبان شما ، بیان کننده چیست؟

اگر زبانی صاف و بی رنگ دارید نشانه اگر متوجه شدید که زبانتان صاف ولی بی رنگ است نشاندهنده کمبود آهن و ویتامین بی 12 ( ….) است .     اگر زبانی تیره و سیاه و حالت پرز دار دارید نشانه این یک نکته مهم است که باید بهداشت دهانتان را افزایش دهید زیرا …

سطح زبان شما ، بیان کننده چیست؟ ادامه »