معرفی گفتار درمانگر در تهران

 معرفی  کادر گفتار درمانی در کلینیک مغزو اعصاب و روان آلومینا راضیه رضوانی دهاقانی کارشناسی و کارشناسی ارشد گفتار درمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران ، دارای سابقه فعالیت در بنیاد اوتیسم دکتری تخصصی علوم اعصاب شناختی   حیطه های فعالیت: اختلالال کم شنوایی لکنت زبان عقب ماندگی ذهنی بیش فعالی /کم توجهی تأخیر در رشد …

معرفی گفتار درمانگر در تهران ادامه »